В: Какви са условията за плащане?

2021-07-30

О: Преференциалният срок на плащане е T/T, докато други условия на плащане подлежат на договаряне.