Класификация на охладителната кула

2021-08-11

Според метода на вентилация: â ‘Естествена вентилационна охладителна кула; „Механична вентилационна охладителна кула; ¢ Смесена вентилационна охладителна кула

Според метода на контакт на вода и въздух: â ‘Мокра охладителна кула; „Суха охладителна кула; cooling Мокра и суха охладителна кула

Според посоката на потока на гореща вода и въздух: â „Противопоточна охладителна кула; „Охладителна кула с кръстосан поток (директно AC)

Класифицирани по области на приложение: „Промишлена охладителна кула; „Охладителна кула за климатизация

Според нивото на шума: „Обикновена охладителна кула; „Охладителна кула с нисък шум; â ‘¢ Охлаждаща кула с изключително нисък шум; â € £ Изключително тиха охладителна кула

Разделени по форма: „Кръгла охладителна кула:“ Квадратна охладителна кула

Други видове охладителни кули, като реактивни охладителни кули, охлаждащи кули без вентилатори и др.